Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

SAKO Brno - Audit interní komunikace

Projekt zefektivnění interní komunikace ve společnosti SAKO Brno.

Popis: Hlavním cílem auditu interní komunikace bylo:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti interní komunikace společnosti
 • Navrhnout systémová opaření pro zlepšení interní komunikace
 • Nastavit nové procesy a kanály interní komunikace
 • Navrhnout jednoduchý systém zpětné vazby
 • Připravit návrh interního komunikačního plánu
 • Spolupracovat na implementaci opatření do praxe

Hlavní činnosti: Projekt zefektivnění interní komunikace probíhal v několika fázích:

 • Analýzu nástrojů interní komunikace - zmapování používaných kanálů interní komunikace vůči cílovým skupinám zaměstnanců (kanály, styl komunikace, správa a odpovědnost za jejich fungování
 • Strukturované rozhovory s vrcholovým managementem - komunikační potřeby, identifikaci, hlavní projekty a témata, problémy a očekávání cílového stavu
 • Focus Groups s cílovými skupinami zaměstnanců - série focus groups s vybraný i zástupci všech divizí a úseků napříč všemi úrovněmi řízení

Výstupy projektu:

 • Nový model řízení a fungování interní komunikace - návrh odpovědností, nových elektronických, tištěných i osobních forem komunikace
 • Návrh systému sběru a vyhodnocování zpětné vazby - systémová práce s názory a postoji zaměstnanců
 • Návrh koncepce o obsahu nového firemního intranetu společnosti - firemní intranet jako vstupní portál ke všem interním informacím a elektronickým pracovním nástrojům