Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

O2: Podpora interní komunikace nové firemní strategie BRAVO

Podpora při koncepci a realizaci interní komunikace firemní strategie a zavádění nových firemních hodnot skupiny Telefónica.

Popis: O2 Česká republika spustila v dubnu 2010  novou firemní strategii BRAVO O2 na roky 2010 – 2012. Firemní strategie vychází se strategických postulátů celé Skupiny Telefónica  a cílem projektu bylo aplikovat tyto postuláty na prostředí O2 ČR. Vlastní strategie se opírá o čtyři základní pilíře a deset konkrétních strategických projektů. Součástí našich aktivit byly v této souvislosti i spolupráce na implementaci nových firemních hodnot do reálné změny chování u všech skupin zaměstnanců O2.

Hlavní činnosti:

  • Spolupráce na koncepci interní komunikace strategie BRAVO O2, příprava interního komunikačního plánu, příprava interních textů do časopisu, e-mailů apod.
  • Koncepce a podpora realizace speciálních intranetových stránek Transformace společnosti, informujících o všech zásadních organizačních a transformačních změnách ve společnosti
  • Projektová a komunikační podpora strategického projektu „Rozdíl je v našich lidech“, zaměřeného na změny chování a motivaci zaměstnanců
  • Koncepce nového pojetí intranetových stránek HR, příprava a kompletní přepracování textů
  • Série workshopů s vybranými skupinami zaměstnanců za účelem vytvoření nových vzorců chování vycházejících z firemních hodnot, vytvoření „katalogu“ vzorců chování pro jednotlivé cílové skupiny zaměstnanců, plán implementace firemních hodnot
  • Spolupráce na koncepci a implementaci celoskupinového motivačního programu BRAVO Awards na podmínky O2 Česká republika

Realizace: Spolupráce v oblasti interní komunikace strategie a zavádění firemních hodnot probíhala v průběhu roku 2010.