Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

innogy: Setkání při příležitosti „Kontrolního dne“ likvidace ekologické zátěže

Návrh a zajištění setkání významných stakeholderů podílejících se na sanaci objektu innogy v Karlových Varech.

Popis: Odstranění ekologické zátěže z areálu představuje nejen pro společnost innogy, ale také pro město Karlovy Vary, významný krok v oblasti životního prostředí. Z tohoto důvodu innogy považuje za vhodné uspořádat při příležitosti „kontrolního“ dne slavnostní zahájení asanace.

Hlavní činnosti:

  • návrh konceptu setkání a jeho realizace dle navrženého harmonogramu
  • lokalizace místa setkání v rámci areálu
  • komunikace se zástupci společnosti innogy i dodavateli služeb pro hladký průběh akce
  • koordinace přípravných aktivit, návrh programu setkání a supervize při realizaci
  • návrh brandingu při setkání
  • návrh tiskových materiálů, oslovení zástupců médií a zajištění jejich účasti

Realizace: Slavnostní zahájení sanačních prací se uskutečnilo 19. září 2017 v Karlových Varech, v areálu společnosti innogy.