Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

NET4GAS: www.blizprirode.cz

Koncepce a náplň internerových stránek projektu NET4GAS Blíž přírodě.

(www.blizprirode.cz)

Popis: Zhotovení návrhu struktury internetové prezentace a vytvoření textových podkladů k osvětě projektu NET4GAS Blíž přírodě. Webové stránky vznikly jako informační portál stejnojmenného programu společnosti NET4GAS a jsou určeny především široké veřejnosti.Uživatelé zde najdou nejen informace o projektu, ale zejména tipy, jak a kde strávit příjemné odpoledne. Základem stránek je interaktivní mapa, která je postupně doplňována o nově zpřístupněná chráněná území a zároveň poskytuje informace o rostlinách a živočiších, které se v příslušném chráněném území vyskytují.

Webové stránky průběžně aktualizujeme a doplňujeme jejich strukturu tak, aby odpovídaly vývoji programu Blíž přírodě. V průběhu roku 2013 se jejich návštěvníci mohou například těšit na rozšíření v podobě geocachingu.