Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

NET4GAS

NET4GAS: Společenský ples pro zaměstnance

Koncepční a organizační zajištění společenského plesu zaměstnanců NET4GAS.

Popis: V únoru 2014 jsme již pošesté zajistili společenské setkání pro zaměstnance NET4GAS. Letošní ročník plesu se po opět uskutečnil v Praze, konkrétně v Národním domě na Vinohradech.

NET4GAS: Slavnostní zahájení provozu plynovodu GAZELA

Návrh a realizace závěrečného eventu za přítomnosti předsedy vlády ČR Petra Nečase.

Návrh a realizace závěrečného eventu k výstavbě plynovodu GAZELA, kterého se zúčastnili zástupci Ruské Federace, Spolkové republiky Německo i český premiér Petr Nečas.

NET4GAS: Setkání se zaměstnanci

Koncepční a realizační zajištění setkání jednatelů společnosti se zaměstnanci, organizace společenského večera.

Popis: Již tradiční vánoční setkání zaměstnanců NET4GAS se skládá z formální a neformální části. V první polovině programu hodnotí jednatelé společnosti uplynulý rok a seznamují zaměstnance s interní strategií a dalšími plány. Ve druhé části si pak všichni společně užívají neformálního programu vánočního setkání.

NET4GAS: Slavnostní zahájení provozu hraniční předávací stanice Brandov

Návrh a realizace eventu za osobní účasti prezidenta ČR Václava Klause.

Popis: Českou plynárenskou soustavou proudí zemní plyn, který na naše území vstupuje a vystupuje z něj přes hraniční předávací stanice v Lanžhotě, na Hoře Svaté Kateřiny a nyní také v Brandově.

NET4GAS: Slavnostní zahájení provozu historicky prvního propojení České republiky a Polska vysokotlakým plynovodem „STORK”

Návrh a realizace eventu, kterého se osobně zúčastnil premiér Petr Nečas.

Popis: NET4GAS, s.r.o., je výhradním držitelem licence na přepravu zemního plynu v České republice. Společnost disponuje přepravní soustavou, která je tvořena plynovody o celkové délce více než 3600 km plynovodů.

NET4GAS: Oslava 40 let tranzitu zemního plynu přes ČR

Kompletní koncepce a realizace eventu

Popis: Pro společnost NET4GAS, její partnery a zástupce nejvyšších ústavních představitelů jsme organizovali společenský gala večer při příležitosti oslavy 40 let tranzitu zemního plynu přes území České republiky.

NET4GAS: Komunikace projektu GAZELA

Vypracování plánu komunikace a medializace projektu plynovodu GAZELA.

Popis: Ve spolupráci a oddělením PR & Legal affairs společnosti NET4GAS jsme připravili ucelený projekt komunikace významného energetického projektu GAZELA, včetně jeho kompletní realizace v praxi.

NET4GAS: Rebranding společnosti RWE Transgas Net

Příprava kompletní koncepce, realizace a komunikace změny názvu společnosti RWE Transgas Net na NET4GAS.

Popis: V návaznosti na požadavky nové evropské legislativy se RWE Transgas Net rozhodl pro vytvoření zcela nové identity, která by jej odlišila od mateřské skupiny RWE.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a NET4GAS: Simulace plynové krize, tisková konference

Kompletní organizace a zajištění tiskové konference MPO a NET4GAS.

Popis: Tiskovou konferenci jsme uspořádali při příležitosti oznámení výsledků simulace plynové krize podobné té, které Česká republika čelila v lednu roku 2009. Na konferenci proběhlo hodnocení právě dokončeného cvičení připravenosti na možné opakování krize.

NET4GAS: Setkání zaměstnanců

Koncepční a organizační zajištění formální i neformální části programu setkání zaměstnanců NET4GAS v Praze.

Realizace: Akce proběhla v Top hotelu Praha, Praha, 17. 9. 2007, cca 180 účastníků.

Strana: [1]  [2]