Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

MOTOR Lučina: Příprava společnosti pro aktivní Media Relations

Návrh, koncepce a realizace profilové brožury a press packu společnosti MOTOR Lučina.

Popis: Pro strojírenskou společnost MOTOR Lučina jsme realizovali dva firemní materiály pro podporu aktivní komunikace s médii.

Profilová brožura společnosti vznikla s cílem prezentovat společnost nejen v regionu severní Moravy, ale i v celé České republice. O firmě, která zaměstnává stovky lidí a je významným českým exportérem, dosud panovalo jak na veřejnosti, tak v mediálním prostředí, velmi nízké povědomí. Po dohodě s managementem jsme v profilové brožuře představili společnost jako „rodinnou“ firmu, která klade důraz na vztahy s vlastními zaměstnanci a zaměřili se na informace o historii firmy a jejím rozvoji v posledních letech. Představili jsme portfolio firmy, produkty a jednotlivé výrobní procesy, ekonomické výsledky, poukázali jsme na propojení s významným německým odběratelem a na aktivity společnosti v oblasti firemní odpovědnosti.

Press pack obsahuje balíček informačních materiálů pro novináře. Tvoří jej barevná složka s vizitkou, v níž jsou informační materiály o firmě včetně fotografií referenčních výrobků a dokumentů s předpokládanými otázkami a odpověďmi.

Hlavní činnosti: Navržení koncepce brožury a press packu, a to včetně obsahové náplně a struktury, grafického ztvárnění, rozsahu, zpracování a editace textů, dohledu na grafický zlom a tvorbu finální podoby obou materiálů.

Realizace: Spolupráce s MOTOREM Lučina probíhá od roku 2014.