Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Leading Minds Forum: Odborná konference na téma „Regulace trhu s energií 2013. Činnost ERÚ v roce 2012 a nové priority.“

Odborná konference, konaná pod záštitou Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

Místo a datum: Praha, Hotel Ambassador – Zlatá Husa, 29. listopadu 2012

Platforma: Leading Minds Forum

Zaměření: Odborná konference věnovaná hlavním výhledům a prioritám činnosti Energetického regulačního úřadu a jejich dopadům na jednotlivá odvětví tuzemského energetického trhu. Součástí konference byla i široká odborná diskuse na téma, jak významnou roli má ERU v liberalizovaném tržním prostředí hrát.

Hlavní témata konference:

  • Zhodnocení roku 2012 z pohledu činnosti ERÚ a definice priorit pro další období
  • Regulace energií v III. regulačním období a výhled na IV. regulační období
  • Regulace elektřiny – novinky a změny v elektroenergetice
  • Regulace plynu – novinky a změny v plynárenství
  • Regulace tepla – novinky a změny v teplárenství
  • Vývoj související s problematikou OZE
  • Jaká míra regulace českého energetického trhu je nutná?

Řečníci: Mezi hlavními řečníky na  konferenci vystoupili například předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, ředitelé odborů elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství ERÚ. Mezi diskutujícími byl zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek či zástupce společnosti ČEZ, a.s.

Počet účastníků: 106