Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Leading Minds Forum: Odborná konference na téma „Město pro lidi nebo pro auta? Jak se bude Praha rozvíjet po roce 2016?“

Odborná konference, konaná pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. a za podpory Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Místo a datum: Praha, Rezidence primátora, 31. října 2012

Platforma: Leading Minds Forum

Zaměření: Hlavním tématem konference byla příprava nového Metropolitního územního plánu hlavního města Prahy (MÚP), který musí být schválený do konce roku 2015. Série panelových diskusí se věnovala kritériím územního plánování, otázkám rozvoje výstavby, dopravy, problematice častých změn územního plánu i zajištěni průhlednosti výběrových řízení u veřejných zakázek. Spojnicí všech diskusí pak byl dopad plánu rozvoje Prahy na kvalitu života jejích obyvatel.

Hlavní témata konference:

  • Jaké jsou nároky na zásady územního plánování v 21. století?
  • V čem by se měl nový MÚP odlišovat od toho současného?
  • Díky čemu by se měl změnit život v Praze?
  • V čem by se měl nový MÚP odlišovat od toho současného?
  • Jak chce magistrát snížit počet každoročně projednávaných změn územního plánu?
  • Jaká by měla být nastavena pravidla pro rozrůstání zástavby směrem do výšky a do šířky?
  • S jakými tezemi pracuje současná politická reprezentace v oblasti rozvoje dopravy, zeleně a rekreace uvnitř města?
  • Jaké budou povinné ekologické a ekonomické kompenzace spojené s výstavbou?
  • Proč se musí s přípravou nového MÚP začít neprodleně, když má být schválen až do konce roku 2015?

Řečníci: Mezi hlavními řečníky na konferenci vystoupili například náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Tomáš Hudeček, vedoucí týmu pro přípravu nového MÚP Roman Koucký, zástupce ředitele Útvaru pro rozvoj hl. m. Prahy Kamil Kubiš, člen představenstva Kolektory Praha, a.s. Otakar Čapek a řada dalších.

Počet účastníků: 88