Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Leading Minds Forum: Odborná konference na téma „Je Česká republika vhodným místem pro investice v oblasti energetiky?“

Energetická konference, konaná pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

Místo a datum: Praha, Hotel Don Giovanni; 6. května 2011

Platforma: Leading Minds Forum

Zaměření: Prestižní odborná konference věnovaná připravované státní energetické koncepci Ministerstva průmyslu a  obchodu v kontextu podpory a rozvoje soukromých investic do oblasti energetiky v České republice.

Hlavní témata konference:

  • Jakými nástroji chce vláda ČR motivovat soukromé subjekty k naplňování státní energetické politiky?
  • Jaké jsou podmínky, za kterých má být aktualizována a naplňována státní energetická koncepce?
  • Co je pro potenciální investory největším problémem s ohledem na současnou českou legislativu?
  • Jaké projekty nových elektráren a  energetické infrastruktury jsou nezbytné pro zajištění energetické soběstačnosti ČR?
  • Co je úzkým místem výstavby energetické infrastruktury potřebné pro naplňování státní energetické koncepce?
  • Mediálním výstupem konference byla speciální příloha deníku Mladé fronty E15. Více informací naleznete zde.

Řečníci: Mezi hlavními řečníky na  konferenci vystoupili například náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč, náměstek ministra průmyslu Tomáš Hűner, poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil, místopředseda Energetického regulačního úřadu Blahoslav Němeček, významní zástupci managementu firem ČEZ, RWE, ČEPS, NET4GAS a řada dalších.

Počet účastníků:   58