Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Leading Minds Forum: Odborná konference na téma „Jak ovlivňují požadavky na ekologické a finanční kompenzace podnikaní v ČR?“

Odborná ekologická konference konaná pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky. 

Místo a datum: Praha, Konferenční centrum TOWER, 29. listopadu 2011

Platforma: Leading Minds Forum

Zaměření: Odborná diskuse, zaměřená na  hledání slepých míst procesu navrhování, ukládání, schvalování a kontroly kompenzačních a zmírňujících opatření určených k nápravě škod způsobovaných na  životním prostředí.

Hlavní témata konference:

  • Jak funguje v České republice institut kompenzačních a zmírňujících opatření určených k nápravě škod způsobovaných na  životním prostředí?
  • Jak probíhá proces ukládání a hodnocení kompenzačních opatření?
  • Mohou dobrovolné dohody pomoci ke zlepšení životního prostředí v ČR?
  • Měly by být finanční kompenzace obcím součástí opatření přijímaných ke zmírnění dopadů podnikání na životní prostředí?
  • Mediálním výstupem konference byla speciální příloha deníku Mladé fronty E15. Více informací naleznete zde.

Řečníci: Na akci vystoupilo 19 renomovaných řečníků, mezi kterými nechyběli náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč, Josef Postránecký z Ministerstva pro místní rozvoj, viceprezident Hospodářské komory ČR Pavel Bartoš, viceprezident Svazu průmyslu ČR Jan Rafaj, ředitel Institutu aplikované ekologie DAPHNE ČR Jan Dušek apod. 

Počet účastníků:   76