Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Kostal Tip: Interní časopis pro zaměstnance

Celková koncepce a výroba interního časopisu pro zaměstnance společnosti.

Popis: Kompletní zajištění časopisu pro zaměstnance společnosti Kostal CR, od navržení jeho grafické podoby až po zpracování konkrétní podoby měsíčních vydání. Náklad v počtu 2000 kusů. 

Hlavní činnosti:

  • Návrh grafické formy a rozsahu časopisu
  • Návrh tematické podoby časopisu
  • Redakční zpracování časopisu
  • Grafické zpracování
  • DTP, tisk
  • Distribuce v rámci regionu

Realizace: První číslo časopisu bylo vydáno v srpnu 2005.