Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Konica Minolta: Zvýšení medializace společnosti o více než 200 % za rok

Návrh a realizace nové PR strategie, efektivní media relations a vedení inzertní kampaně vedlo k meziročnímu nárůstu mediálních výstupů na více než trojnásobek původního počtu.

Popis: Agentura DDeM vypracovala v roce 2012 pro společnost Konica Minolta analýzu monitoringu a následný mediální audit. Výsledkem bylo zjištění celkového počtu mediálních výstupů za rok 2012, odhalení slabých míst dosavadní mediální komunikace a formulace doporučení na zlepšení. Během prvního roku spolupráce dosáhla agentura DDeM zvýšení počtu mediálních výstupů společnosti Konica Minolta ze 110 v roce 2012 na 363 v roce 2013.

Hlavní činnosti: Nastavení a řízení nové PR strategie, úzká a osobní komunikace s vedoucími manažery Konica Minolta, pravidelná účast na poradách vedení obchodu společnosti, vyhledávání atraktivních mediálních témat, intenzivní media relations, nastavení bližší spolupráce s širší skupinou médií a konkrétních novinářů, návrh a vedení inzertní kampaně, uspořádání výroční tiskové konference, press trip s novináři na  mezinárodní konferenci v Barceloně.

Realizace: Pro Konica Minolta zajišťujeme PR služby od listopadu 2012 a naše spolupráce nadále úspěšně pokračuje.