Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Konica Minolta: Mediální audit

Projekt kompletního media auditu jako podklad pro tvorbu komunikační strategie.

Popis: Pro nastavení efektivní spolupráce s médii jsme zpracovali mediální audit, v rámci kterého jsme se zaměřili na otázky spojené s aktivní prací  s novináři, na jejich požadavky a potřeby, které by se měli zohlednit při medializaci značky Konica Minolta, jejich produktů, ale také například při krizové komunikaci.

Hlavní činnosti:

  • Analýza monitoringu - Analýza monitoringu nám přinesla především přehled o četnosti a frekvenci mediálních výstupů jak u společnosti Konica Minolta, tak i konkurenčních značek.
  • Rozhovory s novináři - Cílem bylo zjistit a nastavit konkrétní možnosti spolupráce, které daná média nabízejí, atraktivní preferovaná témata, rubriky, formy komunikace a medializace využitelné společností Konica Minolta.
  • Elektronická anketa - Pro vyšší relevanci získaných informací z médií jsme vypracovali dotazník s klíčovými otázkami, které jsme rozeslali na další významná média.
  • Konzultace s TOP managementem – Realizovali jsme sérii strukturovaných individuálních pohovorů se všemi zástupci vedení společnosti, zaměřených na identifikaci jejich komunikačních potřeb a priorit, preferovaných témat a kanálů.
  • Závěrečná zpráva a doporučení - Na základě všech výstupů mediálního auditu jsme vypracovali souhrnnou závěrečnou zprávu o mediálním obraze společnosti Konica Minolta, včetně komunikačního plánu 2013 a doporučení pro nastavení účinné střednědobé komunikační strategie.

Realizace: Media audit proběhl v říjnu 2012 a na jeho základech jsme vypracovali novou komunikační strategii společnosti Konica Minolta pro rok 2013.