Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Konica Minolta

Konica Minolta: Zvýšení medializace společnosti o více než 200 % za rok

Návrh a realizace nové PR strategie, efektivní media relations a vedení inzertní kampaně vedlo k meziročnímu nárůstu mediálních výstupů na více než trojnásobek původního počtu.

Konica Minolta: Hospodářské výsledky za rok 2012, změny v organizační struktuře a nová obchodní strategie, tisková konference

Kompletní zajištění výroční tiskové konference společnosti Konica Minolta.

Popis: Tomáš Bednář, generální ředitel společnosti, oznámil přítomným novinářům hospodářské výsledky za rok 2012 a nastínil nové obchodní zaměření pro rok 2013.

Konica Minolta: Mediální audit

Projekt kompletního media auditu jako podklad pro tvorbu komunikační strategie.

Popis: Pro nastavení efektivní spolupráce s médii jsme zpracovali mediální audit, v rámci kterého jsme se zaměřili na otázky spojené s aktivní prací s novináři, na jejich požadavky a potřeby, které by se měli zohlednit při medializaci značky Konica Minolta, jejich produktů, ale také například při krizové komunikaci.