Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

International Energy Club 2017: Svěží vzduch pohledem energetiky EU a ČR

Mezinárodní konference IEC 2017 v Ostravě hostila zástupce největších energetických firem spolu s vrcholnými představiteli státní správy. Účastníci setkání jednali o evropských dotacích a smogu, o budoucnosti energetického strojírenství a o chytrých řešeních v dopravě.

Místo a datum: Ostrava, DOV Vítkovice, 14. 9. 2017

Popis:

Konference se zúčastnilo 65 zástupců ze 45 firem a odborných asociací. Letošní ročník umožnil zástupcům firem setkat se s významnými představiteli státní správy, energetického regulátora a evropských institucí. První programový blok byl věnován tématu evropských dotací a smogu. Vzhledem k období před parlamentními volbami bylo klíčovou otázkou, jaké energetické priority by neměly chybět v novém vládním prohlášení. S politikou a politickými rozhodnutími souvisel také druhý blok s názvem Decentralizace a nejistá budoucnost energetického strojírenství. Hned několik řečníků se v tomto kontextu zabývalo tím, zda vyhovuje SEK z roku 2015 současnému rychlému vývoji energetiky. Na závěr účastnici diskutovali o nových technologiích, dopravě a chytrých řešeních.

Hlavní činnosti: 

  • Vytvoření obsahového konceptu akce, sestavení podrobného dvoudenního formálního i neformálního programu (zahajovací party i slavnostní závěrečný večírek) a získání podpory klíčových institucí v energetice.
  • Oslovení finančních partnerů akce, následná komunikace s nimi a realizace partnerského plnění, branding akce.
  • Vytipování a oslovení řečníků z ČR a EU a zajištění jejich vystoupení na akci.
  • Návrh a realizace internetové prezentace www.ieclub.cz.
  • Oslovení účastníků, správa jejich registrace, zajištění ubytování, průběžné a follow-up komunikace.
  • Návrh a vytvoření pozvánek a kompletních informačních materiálů pro účastníky mezinárodního setkání.
  • Zajištění setkání hlavních řečníků s novináři z řad mediálních partnerů a koordinace zveřejnění výstupů z mezinárodního setkání ve speciální příloze deníku E15 (autorizace textů i citací).
  • Kompletní produkce a organizace akce v místě uskutečnění, jednání s tuzemskými i zahraničními hosty, dodavateli a jejich koordinace.

International Energy Club vznikl v roce 2010. Cílem bylo vytvoření nekonvenční platformy pro diskusi otázek a témat, která jsou v oblasti energetiky aktuální nejen pro subjekty z České republiky, ale i ze zahraničí. Organizace aktivit IEC se od třetího ročníku ujala poradenská společnost DDeM.

Realizace: Mezinárodní konference International Energy Club 2017 se konala 13. -14. září 2017 v Ostravě. Akce se zúčastnilo sedmdesát hostů. Více informací: www.ieclub.cz.