Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

International Energy Club 2016: Výzvy decentralizace energetiky

Konference IEC 2016 v Ostravě hostila zástupce největších energetických firem, tuzemských ministerstev a evropských institucí. Mezi řečníky vystoupili hosté ze zahraničí jako ředitel ACER Alberto Pototschnig, který účastníkům představil svůj pohled na pokračující liberalizaci trhu a směřování evropské regulační politiky.

Místo a datum: Ostrava, DOV Vítkovice, 15. 9. 2016

Popis: Setkání 70 účastníků ze 45 firem a odborných institucí se i letos zaměřilo především na diskusi a hledání odpovědí na otázky spojené s odklonem tuzemské energetiky od fosilních zdrojů energie a přípravou vhodných podmínek pro vzestup decentralizované energetiky. Konference nabídla čtyři bloky na téma legislativa, výroba, sítě a nové služby pro zákazníky.
Kvalitu pravidelných zasedání International Energy Clubu dokládá skutečnost, že loňský ročník byl oficiálně zařazen do programu českého předsednictví visegrádské skupiny. Také letos akce získala záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, hejtmana Moravskoslezského kraje, Energetického regulačního úřadu a Evropského parlamentu.
Součástí našich aktivit byla organizace mezinárodní odborné konference včetně slavnostního zahajovacího večera, závěrečné večeře pro partnery a doprovodného programu celé akce.

Hlavní činnosti: 

  • Vytvoření obsahového konceptu akce, sestavení podrobného dvoudenního formálního i neformálního programu (zahajovací party i slavnostní závěrečný banket) a získání podpory klíčových institucí v energetice.
  • Oslovení finančních partnerů akce, následná komunikace s nimi a realizace partnerského plnění, branding akce.
  • Vytipování a oslovení řečníků z ČR a EU a zajištění jejich vystoupení na akci.
  • Návrh a realizace internetové prezentace www.ieclub.cz.
  • Oslovení účastníků, správa jejich registrace, zajištění ubytování, průběžné a follow up komunikace.
  • Návrh a vytvoření pozvánek a kompletních informačních materiálů pro účastníky mezinárodního setkání.
  • Zajištění setkání hlavních řečníků s novináři z řad mediálních partnerů a koordinace zveřejnění výstupů z mezinárodního setkání ve speciální příloze deníku E15 (autorizace textů i citací).
  • Kompletní produkce a organizace akce v místě uskutečnění, jednání s tuzemskými i zahraničními hosty, dodavateli a jejich koordinace.

International Energy Club vznikl v roce 2010. Cílem bylo vytvoření nekonvenční platformy pro diskusi otázek a témat, která jsou v oblasti energetiky aktuální nejen pro subjekty z České republiky, ale i ze zahraničí. Organizace aktivit IEC se od třetího ročníku ujala poradenská společnost DDeM.

Realizace: Mezinárodní konference International Energy Club 2016 se konala 14. -15. září 2016 v Ostravě. Akce se zúčastnilo sedmdesát hostů. Více informací: www.ieclub.cz.