Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

International Energy Club 2015: Bezpečnost zásobování jako klíčový aspekt evropské energetiky

Záštitu nad letošní konferencí převzali: pan Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, pan Evžen Tošenovský, místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu, paní Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu, pan Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.


Místo a datum: Ostrava, DOV Vítkovice, 17. 9. 2015


Popis: Účastníkům zasedání jsme již pošesté nabídli příležitost jednat v užším, veřejnosti uzavřeném fóru, které již tradičně tvořili odborníci a významné osobnosti z oblasti energetiky, energetického strojírenství, průmyslu, vědy a výzkumu a představitelé veřejné správy.

Setkání IEC 2015 bylo oficiálně zařazeno do programu českého předsednictví Visegrádské čtyřky (V4). Díky tomu jsme přivítali v Ostravě vrcholné představitele ministerstva průmyslu a obchodu/hospodářství nejen z České republiky, ale také z Polska, Slovenska a Maďarska a rovněž zástupce energetických regulátorů ze zemí V4.

Součástí našich aktivit byla organizace mezinárodní odborné konference a slavnostního zahajovacího večera.

Hlavní činnosti:

 • Vytvoření obsahového konceptu akce, sestavení podrobného dvoudenního formálního i neformálního (zahajovací party i slavnostní závěrečný banket) programu a získání podpory z pohledu energetiky klíčových institucí.
 • Oslovení finančních partnerů akce, následná komunikace s nimi a realizace partnerského plnění, branding akce.
 • Vytipování a oslovení řečníků z ČR a EU a zajištění jejich vystoupení na akci.
 • Návrh a realizace internetové prezentacewww.ieclub.cz.
 • Oslovení účastníků, správa jejich registrace, zajištění ubytování, průběžná a follow up komunikace.
 • Návrh a vytvoření pozvánek a kompletních informačních materiálů pro účastníky mezinárodního setkání.
 • Organizace setkání hlavních řečníků s novináři.
 • Koordinace zveřejnění výstupů z mezinárodního setkání ve speciální příloze mediální partnera akce, deníku E15 (autorizace textů i citací).
 • Kompletní produkce a organizace akce v místě uskutečnění, jednání s tuzemskými i zahraničními hosty, dodavateli a jejich koordinace.
 • Organizace setkání a jednání zástupců Visegrádské čtyřky na Zámečku ve Vítkovicích
 • Spoluorganizace dvou tiskových konferencí – ministrů průmyslu/ hospodářství V4 a zástupců evropských energetických regulátorů
 • Organizace volně navazujícího Martinského setkání, které se každoročně koná v Praze (oslovení hostů, správa registrace, zajištění cateringu a kompletní produkce v místě konání).

International Energy Club vznikl v roce 2010. Cílem bylo vytvoření nekonvenční platformy pro diskusi otázek a témat, která jsou v oblasti energetiky aktuální nejen pro subjekty z České republiky, ale i ze zahraničí. Organizace aktivit IEC se od třetího ročníku ujala poradenská společnost DDeM.

Realizace: Mezinárodní konference International Energy Club 2015 se konala 16. -17. září 2015 v Ostravě. Akce se zúčastnilo více než devadesát hostů. Více informací: www.ieclub.cz.