Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Vstup RWE na trh s elektřinou v ČR

Spolupráce na tvorbě komunikační strategie energetické skupiny RWE zacílené na vstup na trh s elektřinou v České republice.

Popis: RWE byla v ČR až do roku 2010 vnímána výhradně jako dodavatel zemního plynu, ačkoli ve světě je především dodavatelem elektřiny. V souvislosti se vstupem RWE na trh s elektřinou v ČR vznikla nová koncepce profilování RWE, jejímž cílem bylo podpořit startující akviziční kampaň. Komunikace měla několik fází, a to jak s ohledem na externí veřejnost, tak na zaměstnance.

Snídaně s novináři: „RWE a trh s elektřinou v ČR“ (22. 2. 2010)
Vstupu RWE na trh s elektřinou předcházela tzv. pilotní fáze, v rámci které byla přitažlivost nabídky dodávky elektřiny od RWE testována na vybrané skupině zákazníků. Tou dobou uspořádala RWE setkání s novináři z vybraných ekonomicky zaměřených médií s cílem vysvětlit, jaké jsou předpoklady úspěchu RWE na trhu s elektřinou v ČR. DDeM v rámci akce kompletně zajistila:

 • Přípravu a zabezpečení organizace neformálního setkání s novináři v salónku Petit Hotelu Paříž (technické zabezpečení, catering atd.)
 • Tvorbu tiskových materiálů, oslovení účastníků setkání
 • Sekundární medializaci prezentovaných informací a následné Follow up

Národní tisková konference: RWE vstupuje na trh s elektřinou v ČR (6. 5. 2010)
Komunikační kampaň oznamující možnost odebírat elektřinu od RWE byla zahájena tiskovou konferencí, které se zúčastnilo okolo 40 novinářů. DDeM v rámci akce kompletně zajistila:

 • Zpracování prezentací vrcholných představitelů skupiny RWE v ČR
 • Návrh tiskových materiálů, oslovení zástupců médií
 • Přípravu programu akce
 • Produkci a organizaci akce vč. veškerého jednání a koordinace subdodavatelů
 • Internetový přenos z tiskové konference pro zaměstnance RWE

Akviziční kampaň: Roadshow po provozech RWE (17.5. -1. 6. 2010)
Velká pozornost se v rámci akviziční kampaně na dodávky elektřiny zaměřila na zaměstnance RWE, kteří jsou a budou nejlepšími ambasadory služeb skupiny. DDeM se podílela na řadě interních komunikačních aktivit, které byly spojeny s prezentací nabídky zaměstnancům v rámci direct mailingu, v interním časopise či na intranetu. Klíčovou aktivitou bylo oslovení zaměstnanců přímo na jejich pracovištích. DDeM v této souvislosti kompletně zajistila:

 • Vytvoření koncepce interní roadshow
 • Koordinaci příprav napříč dceřinými společnostmi skupiny RWE
 • Produkční zajištění prezentace nabídky v provozech napříč ČR
  (4x Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, Ústí nad Labem)
 • Drobné občerstvení

Hlavní činnosti: Spolupráce na tvorbě a realizaci komunikační strategie, tvorba tiskových materiálů, pozvánek, medializace  PR aktivit, kompletní logistika a navazující Follow up.

Realizace: Komunikační kampaň se uskutečnila v měsících únor – červen 2010. Místa konání akcí (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, Ústí nad Labem)

Další referenční projekty