Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

RWE Transgas: Roadshow po provozech, akviziční kampaň

Zajištění komunikačních aktivit souvisejících s akvizicí interních zaměstnanců jako odběratelů služeb skupiny RWE.

Popis: Velká pozornost se v rámci akviziční kampaně na dodávky elektřiny zaměřila na zaměstnance RWE, kteří jsou a budou nejlepšími ambasadory služeb skupiny. DDeM se podílela na řadě interních komunikačních aktivit, které byly spojeny s prezentací nabídky zaměstnancům v rámci direct mailingu, v interním časopise či na intranetu. Klíčovou aktivitou bylo oslovení zaměstnanců přímo na jejich pracovištích. DDeM v této souvislosti kompletně zajistila:

  • Vytvoření koncepce interní roadshow
  • Koordinaci příprav napříč dceřinými společnostmi skupiny RWE
  • Produkční zajištění prezentace nabídky v provozech napříč ČR 
  • Zajištění občerstvení

Hlavní činnosti: Spolupráce na tvorbě a realizaci komunikační strategie, kompletní logistika a navazující Follow up.

Realizace: Komunikační kampaň se uskutečnila v měsících únor – červen 2010. Místa konání akcí - Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, Ústí nad Labem.