Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

RWE Transgas: Projekt DELPHI - interní komunikace projektu

Kompletní návrh a realizace interní komunikační kampaně na nový model řízení a fungování HR.

Popis: V červenci 2011 vstoupil v platnost nový model řízení HR, který byl vyvrcholením transformačního projektu Deplhi. Rozhodující měrou jsme se podíleli na koncepci i realizaci rozsáhlé interní komunikační kampaně. Tato kampaň měla za cíl představit principy i dopady nového modelu HR všem skupinám zaměstnanců skupiny RWE v ČR.   

Hlavní činnosti:

  • Vypracování komunikačního plánu projektu – harmonogram komunikace, hlavní témata, volba komunikačních kanálů, cílové skupiny.
  • Textace hlavních sdělení pro tištěnou i elektronikou komunikaci - časopis, e-maily, intranet.
  • Koncepce interní propagace HR linky, jako universálního kontaktu pro zaměstnance – vizuály plakátů, textace, ikony, informační kartičky.
  • Návrh a realizace speciálních informačních kanálů – speciální přílohy, organigram, intranetové stránky, vizualizovaná e-mailová komunikace.
  • Koncepce adresné komunikace – návrh forem, kanálů a sdělení cílovým skupinám zaměstnanců. 
  • Organizační zajištění Kick Off Delphi akademie HR.  

Realizace: Březen až červenec 2011