Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

RWE Transgas: Nový koncept interní komunikace HR

Nastavení nového systému tvorby schvalování a distribuce interní komunikace HR cílovým skupinám zaměstnanců.

Popis: Nový, centralizovaný model řízení HR s sebou přinesl potřebu zásadní změny interní komunikace důležitých informací HR k cílovým skupinám zaměstnanců. Našim cílem bylo nastavit systém interní komunikace HR tak, aby odpovídala nové situaci, potřebám HR i cílových skupin zaměstnanců.  

Hlavní činnosti:

  • Vytvoření modelu odpovědnosti za interní komunikaci HR (proces tvorby a schvalování informací).
  • Návrh pravidel a nového stylu interní komunikace HR (texty, intranet, e-mailová komunikace).
  • Přestavba intranetových stránek HR (aktualizace, zpřehlednění, zatraktivnění, lepší vizualizace).
  • Příprava podkladů k tvorbě interního komunikačního plánu HR (témata, priority, odpovědnosti, kontrola termínů).
  • Návrh elektronické verze HR linky - aplikace na časté dotazy zaměstnanců v oblasti personalistiky.
  • Vytvoření komunikačních standardů pro motivační a  srozumitelnou komunikaci HR k zaměstnancům.

Realizace: Květen až říjen 2011