Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

RWE Transgas: Komunikace a interní kampaně HR projektů

Průběžná interní komunikace důležitých HR témat, akcí a změnových projektů zaměstnancům skupiny RWE v ČR. 

Popis: V průběhu let 2011 a  2012 jsme se aktivně podíleli na koncepci, přípravě i vlastní realizaci interní komunikace řady aktuálních témat HR, změnových procesů, informačních materiálů a podpůrných propagačních kampaní.

Hlavní činnosti:

  • Konzultace a poradenství - v oblasti komunikace HR témat, projektů a HR marketingu.
  • Spolupráce na  přípravě interních komunikačních plánů (termíny, nástroje, témata, odpovědnosti).
  • Příprava podkladů pro komunikaci - zpracování, popřípadě stylistická a jazyková úprava textů.
  • Realizace interních mini kampaní v rámci RWE v ČR -  texty, plakáty, e-mailová komunikace, intranet.
  • Komunikace benefitního programu pro zaměstnance.
  • Interní brožury pro zaměstnance (Fit + motivace, Balíček energie pro nové zaměstnance apod.). 
  • Komunikace výsledků průzkumu spokojenosti se stravováním a opatření akčního plánu stravování.
  • Příprava a komunikace Dnů diversity v RWE v ČR.
  • Soutěž a program pro studentky vybraných VŠ – „Ženy v RWE mají zelenou.“
  • Změny a novinky v oblasti změny odměňování a řízení výkonu.

Realizace: Únor 2011 až říjen 2013