Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

RWE: Slavnostní otevření první CNG plnicí stanice skupiny RWE ve Středočeském kraji

Organizační zajištění otevření CNG plnicí stanice v Mladé Boleslavi za přítomnosti ministra životního prostředí České republiky RNDr. Martina Bursíka.

Realizace: Akce proběhla v areálu společnosti Středočeská plynárenská, Mladá Boleslav, 13. 4. 2007.