Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

RWE Gas Storage: Slavnostní zprovoznění nové skladovací kapacity PZP Třanovice

Návrh a realizace eventu za účasti ministra průmyslu a  obchodu Martina Kuby.

Popis: Investice společnosti RWE Gas Storage do  rozšíření podzemního zásobníku plynu v Třanovicích představují v současné době jeden z nejvýznamnějších projektů, jež přispívá k energetické bezpečnosti a  spolehlivosti dodávek zemního plynu koncovým zákazníkům nejen v  moravskoslezském regionu.

Více než dvojnásobné rozšíření skladovací kapacity PZP Třanovice představuje pro Českou republiku i okolní země velmi významnou událost, a právě proto přišla téměř stovka hostů slavnostně zahájit její provoz. Kromě slavnostního přestřižení stuhy se mohli přítomní zúčastnit řízených prohlídek areálem plynového zásobníku v doprovodu odborného zástupce společnosti RWE Gas Storage.

Hlavní činnosti: návrh koncepčního řešení a projektové zajištění realizace (stavba krytého prostoru, jednání s dodavateli a realizace na  místě), spolupráce na brandingu a designu prostoru.

Realizace: Slavnostní event se uskutečnil 10. 5. 2012 před areálem PZP Třanovice.