Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

RWE Česká republika a.s.: Zahájení činnosti RWE Mobil

Koncepční a produkční zajištění propagační kampaně pro zaměstnance.

Popis: U příležitosti zahájení činnosti RWE jako virtuálního operátora jsme připravili propagační kampaň, která zaměstnancům představovala nové aktivity společnosti. Akce se v ranních hodinách uskutečnila na pěti vybraných místech: RWE Česká republika (Praha), RWE Zákaznické služby (Praha), RWE GasNet (Ústí nad Labem), RWE Jihomoravská plynárenská (Brno) a RWE Severomoravská plynárenská (Ostrava). Zaměstnanci při vstupu dostali čokoládu ve tvaru mobilního telefonu a informační leták o interní soutěži.

Hlavní činnosti: V rámci akce jsme kompletně zajistili celou realizaci od koncepčního návrhu, přes zajištění distribuce čokolád, fotodokumentace a osobní supervizi na všech místech.

Realizace: Propagační kampaň se uskutečnila 2. 12. 2013 v Praze, Ústí nad Labem, Brně a Ostravě.