Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Restrukturalizace Skupiny RWE

Spolupráce na koncepci a realizaci strategie restrukturalizace RWE Transgas.

Popis: V souvislosti s liberalizací trhu se zemním plynem byla společnosti RWE Transgas zákonem uložena povinnost oddělit aktivity spojené s obchodem od přepravy zemního plynu. Projekt probíhal ve dvou fázích. 

 

Vznik společnosti RWE Transgas Net: V první fázi vznikla nová společnost RWE Transgas Net, s.r.o. (nyní NET4GAS, s.r.o.), která začala od 1. 1. 2006 samostatně a nezávisle provozovat přepravní plynárenskou soustavu v České republice. Cílem projektu bylo celý proces rozdělení společnosti a vznik společnosti nové srozumitelně komunikovat dovnitř i vně firmy.

 

Vznik dceřiných společností RWE: Podmínkou celkového otevření trhu se zemním plynem v ČR bylo rozdělení regionálních distribučních společností. Od 1. 1. 2007 tak začali samostatně podnikat obchodníci se zemním plynem a provozovatelé distribučních soustav. Skupina RWE v ČR se v této souvislosti musela rozdělit na šest dceřiných společností a převést do nich část zaměstnanců a majetku souvisejícího s přepravou zemního plynu.

Hlavní činnosti: Spolupráce na tvorbě a realizaci strategie komunikace rozdělení RWE Transgas, a.s., příprava a realizace interního komunikačního plánu, tvorba informačních newsletterů, průběžná informovanost o aktuálním stavu projektu, aktualizace odpovědí na časté otázky zaměstnanců, zpracování prezentací s jednoznačně formulovanými a srozumitelnými sděleními pro představitele top managementu.

Spolupráce v rámci přípravných a realizačních fází projektu MOJA na tvorbě informačních plakátů, textů do všech interních médií, přípravě setkání a prezentací na setkání top managementu se zaměstnanci. Podpora při tvorbě strategie interní komunikace s cílem získat podporu pro změny mezi zaměstnanci. 

Realizace: Na projektu Restrukturalizace Skupiny RWE jsme spolupracovali průběžně od roku 2005 do roku 2007.