Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

innogy: Oběd s filmovými novináři

Organizační a logistické zajištění slavnostního oběda pro novináře, kteří se zabývají českou filmovou tvorbou.

Popis: Energetická skupina innogy se v rámci svého sponzoringového projektu innogy – energie českého filmu dlouhodobě zaměřuje na podporu tuzemské kinematografie. Při příležitosti každoročního bilancování jeho fungování pořádá innogy pro vybrané novináře věnující se filmové tématice slavnostní oběd. Zástupci innogy oznamují plány a novinky v oblasti podpory tuzemské filmové tvorby pro nadcházející rok. Zároveň také představí připravované filmy, na kterých se bude innogy jako koproducent podílet.

V souvislosti s konáním akce DDeM kompletně zajišťuje:

  • návrh a zpracování tiskových materiálů
  • komunikaci s médii
  • výběr restaurace a koordinaci příprav oběda
  • kompletní produkční zajištění celé akce

Realizace: Obědy se uskutečňují každoročně v prosinci, místem konání byla např. restaurace U Pinkasů, prostory Kina 64 U Hradeb nebo Czech Slovak Restaurant & Lounge.