Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

innogy

Teplárna Náchod: Den otevřených dveří

Příprava a zajištění akce spojené s prohlídkou objektu.

innogy: Setkání při příležitosti „Kontrolního dne“ likvidace ekologické zátěže

Návrh a zajištění setkání významných stakeholderů podílejících se na sanaci objektu innogy v Karlových Varech.

Energetická skupina innogy v ČR: Výroční tisková konference

Pravidelné zajištění výroční tiskové konference innogy.

innogy: Oběd s filmovými novináři

Organizační a logistické zajištění slavnostního oběda pro novináře, kteří se zabývají českou filmovou tvorbou.

Skupina RWE v ČR.: Focus Groups „Great Place to Work“

Kvalitativní výzkum na zjišťování postojů zaměstnanců k zavedení flexibilních forem práce ve skupině RWE v ČR.

Popis: Skupina RWE v ČR se rozhodla v širší míře zavádět moderní formy flexibilního stylu práce - jako jsou home office, home working, zkrácené úvazky, pružná pracovní doba.

Skupina RWE v ČR: Výroční tisková konference

Pravidelné zajištění výročních tiskových konferencí RWE.

Popis: Martin Herrmann, předseda představenstva a CEO RWE Česká republika, oznámil přítomným novinářům hospodářské výsledky za minulý rok. Společně s dalšími členy představenstva společnosti – Tomášem Varcopem, Axelem Gerhardym a Wolfgangem Petersem – pak zhodnotil klíčové události roku.

Skupina RWE: Dobrovolnický den

Organizace dobrovolnického dne managementu ve specializovaných zařízeních.

Popis: Komplexní organizace každoročních setkání vrcholového managementu v rámci projektu RWE Companius. Ten zastřešuje všechny dobrovolnické aktivity zaměstnanců skupiny RWE v ČR zaměřené především na děti, mládež a handicapované osoby.

RWE Transgas: Oběd s filmovými novináři

Organizační a logistické zajištění slavnostního oběda pro novináře, kteří se věnují české filmové tvorbě v letech 2010 - 2013.

Popis: Skupina RWE se v rámci svého sponzoringového projektu RWE – energie českého filmu dlouhodobě zaměřuje na podporu české kinematografie.

RWE Česká republika a.s.: Zahájení činnosti RWE Mobil

Koncepční a produkční zajištění propagační kampaně pro zaměstnance.

Popis: U příležitosti zahájení činnosti RWE jako virtuálního operátora jsme připravili propagační kampaň, která zaměstnancům představovala nové aktivity společnosti.

RWE Transgas: Komunikace a interní kampaně HR projektů

Průběžná interní komunikace důležitých HR témat, akcí a změnových projektů zaměstnancům skupiny RWE v ČR.

Popis: V průběhu let 2011 a 2012 jsme se aktivně podíleli na koncepci, přípravě i vlastní realizaci interní komunikace řady aktuálních témat HR, změnových procesů, informačních materiálů a podpůrných propagačních kampaní.

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]