Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

logo

Mamma HELP, Koalice pro zdraví: Den otevřených dveří

Setkání lékařů a pacientských organizací na téma průlomová bolest a současné možnosti její léčby.

Popis: Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, iniciovalo společně s obecně prospěšnou společností Koalice pro zdraví den otevřených dveří s názvem Dost průlomové bolesti. V Kongresovém centru Praha se tak setkalo bezmála čtyřicet zástupců organizací sdružujících převážně onkologické pacienty z celé České republiky. Ti diskutovali s  prof. MUDr. Richardem Rokytou, DrSc., přednostou Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Praha a MUDr. Jitkou Fricovou z Centra pro léčbu bolesti, 1. LF UK a VFN Praha o tom, jak ovlivňuje průlomová bolest kvalitu života nemocných. Seznámili se rovněž s moderním způsobem jeho léčby tzv. transmukózními fentanyly, které jsou od počátku roku 2011 částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

Hlavní činnosti: Pro toto setkání jsme zajistili financování akce, spolupráci na organizačním zajištění, koncepční přípravě, komunikaci s odbornými lékaři.

Realizace: Setkání proběhlo v Kongresovém centru Praha, 8. února 2011.