Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

logo

Evropská společnost pro antikoncepci (ESC): Tisková konference

Kompletní zajištění tiskové konference na téma antikoncepce, sexuálního zdraví a sexuální výchovy.

Popis: Na tiskové konferenci se zástupci médií seznámili s cíli největšího světového kongresu v oblasti kontracepce, který se v roce 2008 konal v Praze. K důležitým tématům 10. kongresu Evropské společnosti pro antikoncepci patřilo i sexuální chování Evropanů ve vztahu k plánování rodiny, sexuální výchova nebo léčba pohlavně přenosných chorob. Veřejnosti byly představeny i výsledky reprezentativního výzkumu ESC, který mapoval úroveň sexuální výchovy v ČR, sexuální chování a názory českých žen na antikoncepci.

Realizace: Tisková konference se konala v  Hotelu Paříž, Praha, 29. 4. 2008.