Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Eiffage Construction ČR: Tvorba firemních publikací

Kompletní změna koncepce a realizace interního časopisu a profilové brožury společnosti Eiffage Construction Česká republika.

Popis: Pro společnost Eiffage Construction ČR jsme zajistili novou koncepci a pojetí interního časopisu MEZInámi a kompletní tvorbu prestižní profilové brožury firmy.

Interní časopis MEZInámi: Záměrem změny bylo docílit lepší informovanosti zaměstnanců o dění ve společnosti, zajímavější a  profesionálnější formou.  Z interního časopisu se stal funkční komunikační kanál mezi managementem a zaměstnanci a zároveň atraktivní propagační materiál společnosti. Cíle časopisu MEZInámi jsou následující:

  • Kompletní informace o dění ve společnosti
  • Aktivní podíl řadových zaměstnanců na tvorbě časopisu: pravidelné rubriky, ve kterých dostávají prostor na vyjádření k různým oblastem
  • Informace o realizovaných a chystaných projektech společnosti
  • Důraz na pravidla bezpečnosti práce na stavbách

Profilová brožura společnosti: Profilová brožura vznikla s cílem zveřejnit reprezentativní formou hospodářské výsledky společnosti Eiffage Construction Česká republika za rok 2009. Po dohodě s managementem společnosti jsme profilovou brožuru rozšířili o informace z  historie, strukturu a reference Eiffage Construction Česká republika. Důvodem k jejímu vydání byl i fakt, že společnost počátkem roku 2010 změnila obchodní název. Realizace proběhla v českém i anglickém jazyce. Brožura mimo jiné představuje:

  • Mateřskou skupinu Eiffage
  • Profil společnosti, její historii a strukturu
  • Vybrané referenční projekty, aktuálně realizované stavby a jejich členění
  • Hospodářské výsledky za rok 2009
  • Informace o CSR aktivitách společnosti

Hlavní činnosti: Navržení koncepce brožury, její struktury, grafického ztvárnění, rozsahu a náplně, zpracování textů a jejich editace, dohled na zlom a tvorbu finální podoby brožury.

Realizace:Spolupráce na firemních publikacích Eiffage Construction ČR probíhá od roku 2010.