logo

DPMB: Audit firemní komunikace

Projekt analýzy firemní komunikace ve společnosti Dopravní podnik města Brna.

Popis: Hlavním cílem auditu bylo:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti komunikace společnosti
 • Navrhnout systémová opaření pro zlepšení firemní komunikace
 • Nastavit nové procesy a kanály interní komunikace
 • Navrhnout jednoduchý systém zpětné vazby
 • Připravit návrh interního komunikačního plánu
 • Spolupracovat na implementaci opatření do praxe

Hlavní činnosti: Projekt zefektivnění interní komunikace probíhal v několika fázích:

 • Analýzu nástrojů komunikace - zmapování používaných kanálů interní a externí komunikace vůči cílovým skupinám zaměstnanců (kanály, styl komunikace, správa a odpovědnost za jejich fungování
 • Strukturované rozhovory s vrcholovým managementem - komunikační potřeby, identifikaci, hlavní projekty a témata, problémy a očekávání cílového stavu
 • Focus Groups s cílovými skupinami zaměstnanců - série focus groups s vybraný i zástupci všech divizí a úseků napříč všemi úrovněmi řízení
 • Elektronický dotazník pro zaměstnance – průzkum hodnocení kvality kanálů a obsahu interní komunikace

Výstupy projektu:

 • Nový model řízení a fungování firemní komunikace - návrh systému odpovědností, tvorby a schvalování obsahu komunikace pro jednotlivé kanály a cílové skupiny komunikace
 • Návrh systému sběru a vyhodnocování zpětné vazby - systémová práce s názory a postoji zaměstnanců
 • Návrh změn v mixu komunikačních kanálů – nová skladba a systém fungování elektronických, tištěných i osobních forem komunikace

Realizace: Duben až březen 2015