Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Český plynárenský svaz: komplexní zajištění PR služeb

Celkové mediální zastoupení ČPS a kontinuální zajištění všech součástí PR servisu.

Popis: DDeM poskytuje PR služby Českému plynárenskému svazu od dubna 2017. Spolupráce navazuje na projekt založení a tvorby obsahu webových stránek pro podporu využívání zemního plynu - www.zemniplyn.cz. V rámci kontinuálního PR servisu se agentura DDeM zaměřuje na zvýšení mediálního povědomí o ČPS jako o nezávislé instituci, na podporu využívání zemního plynu pro účely vytápění či ve formě CNG v dopravě a na medializaci dalších témat spojených s oborem plynárenství. Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. ČPS v současné době sdružuje přes 200 odborných sdružení a firem, přes 260 individuálních členů, ve velké většině špičkových plynárenských odborníků, a přes 60 čestných členů.

Hlavní činnosti: S klientem jsme nastavili systém pravidelného informování veřejnosti o příslušných tématech formou tiskových zpráv a setkání s novináři. Průběžnou podporu komunikace zvolených témat zajišťujeme rovněž zveřejňováním odborných komentářů členů ČPS nebo aktivním Media relations s předními energetickými novináři.

Realizace: Za období prvních devíti měsíců spolupráce jsme pro ČPS uspořádali tři tři tisková setkání, připravili devět tiskových zpráv, tři tiskové informace, pět odborných komentářů a několik individuálních vyjádření pro tiskové agentury či vydavatelství. Celkově jsme dosáhli téměř 90 mediálních výstupů.