Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Český plynárenský svaz: www.zemniplyn.cz

Tvorba a náplň internetových stránek www.zemniplyn.cz.

Popis: Webové stránky www.zemniplyn.cz vznikly na podporu využití zemního plynu v ČR na základě požadavku ze strany ČPS. Hlavním cílem webové prezentace je informovat potenciální zákazníky stručnou a srozumitelnou formou o výhodách zemního plynu ve třech hlavních oblastech využití. Pracovali jsme s předem danou webovou platformou klienta, do níž jsme vkládali nově zpracovaný obsah. Součástí realizace bylo rovněž propojení webu s existujícími stránkami cng4you.cz.   

Hlavní činnosti: Spolupráce s klientem na vytvoření celkové koncepce webu, který by sloužil jako zdroj odborných informací z oblasti využití zemního plynu v ČR. Kompletní zajištění textového obsahu. Návrh struktury a designu v mezích existující webové platformy ČPS. Průběžná spolupráce na dodatečných aktualizacích a plnění novým textem. Analýza a návrh obsahových a funkčních změn webu cng4you.cz.

Realizace: Webové stránky byly spuštěny v září 2016. Spolupráce na jejich průběžné aktualizaci nadále pokračuje.