Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Organizace celostátní soutěže municipalit Chytrá radnice

Popis: Soutěž Chytrá radnice oceňuje úspěšné projekty měst a obcí využívající moderní technologie v oblasti veřejné správy a samosprávy. Ukazuje dobré příklady efektivních řešení v duchu udržitelného rozvoje (tzv. koncept Smart City). Nabízí sdílení zkušeností a inspiraci pro moderní éru veřejné správy a samosprávy. Jejím cílem je podpořit proces digitalizace a vnesením prvku soutěživosti motivovat zastupitele k větší aktivitě v této oblasti. Záštitu nad největším projektem svého druhu u nás převzal Úřad vlády ČR (ÚV ČR) jako koordinátor digitální agendy ČR. Do prvního ročníku soutěže bylo v pěti kategoriích přihlášeno celkem 64 projektů.

Organizátory a generálními partnery byly kromě ÚV ČR také Česká spořitelna, O2 Czech Republic a DDeM.

Zlatí partneři: AVE CZ odpadové hospodářství, Microsoft a ŠKODA AUTO.

Partneři: Cross Zlín, Camea a Visa.

Odborní partneři: Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Czech Smart City Cluster, Svaz měst a obcí ČR a 6D Academy.

Hlavní mediální partner: vydavatelství CNC s tituly E15, info.cz, Blesk.

Mediální partneři: Pro-Energy magazín, EnergyHUB, Pro města a obce a Moravské hospodářství.

 

Naše aktivity:

  • Vytvoření konceptu soutěže
  • Jednání s partnery
  • Výroba propagačních materiálů
  • Komunikace s médii
  • Příprava a správa webových stránek soutěže
  • Oslovení municipalit jako potenciálních soutěžících
  • Koordinace přihlášek
  • Příprava a organizace galavečera s vyhlášením výsledků

Realizace:

leden 2017: vítězství v tendru a podpis memoranda o spolupráci.

únor 2017: oslovení partnerů, příprava pravidel a harmonogramu akce, návrh, realizace a spuštění webu, komunikace s médii, představení soutěže potenciálním účastníkům a veřejnosti.

březen 2017: ostrý start soutěže stvrzený podpisem deklarace partnery soutěže.

březen - červen 2017: administrace přihlášek.

červenec - září 2017: koordinace činnosti odborné poroty.

říjen 2017: příprava a organizace galavečera.

leden - listopad 2017: mediální prezentace projektu.