Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Nadace Depositum Bonum: Česká škola 21. století

Spolupráce na koncepci, přípravě a  realizaci konference k projektu Elixír do škol.

Popis: Pro Nadaci Depositum Bonum jsme pomohli připravit úvodní konferenci k projektu Elixír do škol, jejímž klíčovým hostem byl A. Schleicher. Stěžejním tématem konference byla reflexe úrovně současného českého školství a  výzvy OECD v oblasti vzdělávání. Schleicher zdůraznil zvyšující se socioekonomické rozdíly mezi žáky, stranou však nezůstala ani pozice českých žáků v mezinárodním šetření PISA (mapování gramotnosti u patnáctiletých žáků, kteří ukončují povinnou školní docházku).

Mezi hosty konference patřili: Andreas Schleicher – zástupce ředitele pro vzdělávání a speciální poradce gen. sekretáře OECD pro vzdělávací politiku, Irena Dvořáková – hlavní metodik projektu Elixír do škol a vedoucí iniciativy Heuréka, Zbyněk Frolík – generální ředitel LINET spol. s.r.o., Václav Havlíček – rektor ČVUT, Pavel Kysilka – předseda správní rady NDB a generální ředitel České spořitelny, a.s. a jiní.

Hlavní činnosti: Spolupráce na koncepci konference, kompletní organizační příprava, výběr lokalit, koordinace dodavatelů, spolupráce na  programu a koordinace registrace účastníků, natáčení video medailonků, technické zajištění, produkce a organizace v den realizace a další.

Realizace: Konference se uskutečnila v České národní bance v Praze za přítomnosti přibližně 140 hostů (2013).