Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Nadace České spořitelny: Setkání partnerů nadace

Zajištění konání tradičního setkání partnerů a přátel Nadace CS v letech 2012 – 2014.

Popis: Nadace České spořitelny efektivně a  dlouhodobě pomáhá při řešení závažných společenských témat, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí.

Jak už je zvykem, i letos pro své partnery uspořádala nadace lednové setkání u  příležitosti výročí jejího založení. Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady Nadace CS, představila novou oblast působení – péče o lidi s mentálním a  kombinovaným postižením a podpora projektů zacílených na zvyšování kompetencí a  kvalifikace personálu pracujících s těmito lidmi. 

Mezi významné hosty večera patřil Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA, který se zamýšlel nad stavem a  trendy v oblasti fundraisingu a dárcovství v České republice. Setkání se zúčastnila řada hostů, mezi nimiž nechyběli zástupci z České spořitelny – téměř celé představenstvo, řada manažerů z vedoucích pozic i zaměstnanců – a také Jack Stack, který jako generální ředitel ČS stál v roce 2002 u zrodu nadace.

Hlavní činnosti: Spolupráce na koncepci setkání, spolupráce na programu a scénáři akce, natáčení videospotů, koordinace dodavatelů, kompletní organizační příprava akce a produkční zajištění.

Realizace: Mramorový sál paláce Rytířská,Praha.