Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Česká spořitelna: www.moneymanie.cz

Tvorba a náplň internetových stránek projektu finančního vzdělávání dětí a mládeže Moneymánie.

(www.moneymanie.cz)

Popis: Vzdělávací portál www.moneymanie.cz vznikl jako podpora strategie České spořitelny v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Jeho hlavním cílem bylo hravou a srozumitelnou formou přiblížit mladým lidem svět peněz a zvyšovat tak jejich finanční gramotnost. Prostřednictvím komiksových postaviček, soutěží, her i názorných příkladů tak měli mladí lidé možnost se nenásilným způsobem připravit na okamžik, kdy začnou sami hospodařit se svými vlastními finančními prostředky. 

 

Hlavní činnosti: Vytvoření koncepce vzdělávacího portálu, návrh struktury internetových stránek Moneymánie a jejich grafické zpracování. Kompletní zajištění obsahové náplně, pravidelná aktualizace textů a komunikace s návštěvníky stránek, pravidelné vzdělávací soutěže o věcné ceny a podpora propagace a popularizace stránek mezi žáky základních a středních škol.

 

Realizace: Provoz vzdělávacího portálu www.moneymanie.cz jsme zajišťovali od  roku 2010.