Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Česká spořitelna: Manažerské konference

Dlouhodobá spolupráce na koncepci, přípravě a realizaci série interních manažerských konferencí.

Popis: Pro Českou spořitelnu zajišťujeme koncepčně a realizačně manažerské konference již od roku 2005. Máme za sebou už celkem sérii 13 úspěšných konferencí, kde jsme se aktivně podíleli na přípravě koncepce, scénáře a obsahu v kontextu se strategickými potřebami Finanční skupiny České spořitelny. Mezi stěžejní témata konferencí patřily Strategický program Banka první volby, Firemní kultura České spořitelny, Nová strategie České spořitelny, CSR, Change management, Motivace a loajalita zaměstnanců, Leadership a další. Nedílnou součástí konferencí jsou intenzivní workshopy pro účastníky, na kterých rozpracovávají hlavní témata s cílem aplikovat a komunikovat výstupy konferencí do praxe svých divizí a útvarů. 

Mezi hosty konference patřili např.: Grahame Maher, v tom období generální ředitel Vodafone Czech Republic, a. s., Magdalena Bouček, senior partner Ernst and Young, Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel Business Leaders Fora, zástupci municipalit a další osobnosti z podnikatelského či veřejného života.

Hlavní činnosti: Spolupráce na koncepci konferencí, kompletní organizační příprava akce, organizace a příprava pracovních workshopů pro management, zpracování výstupů do strategických balíčků pro účastníky, zpracování zpětné vazby z výstupů konference, výběr lokalit, produkční a organizační zajištění manažerské konference, program, ubytování, koordinace práce ve skupinách, technické zajištění, koordinace dodavatelů a další.

Realizace: Dosud se manažerské konference uskutečnily v Hradci Králové (2005), Brně (2005), Brně (2006), Praze (2006), Ostravě (2007), Harrachově (2007), Bratislavě (2008), Praze (2008), Budapešti (2009), Znojmě (2010), v Ostravě (2011) a v Praze (2012, 2013).