Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Česká spořitelna: Change Management – Transformace Retailu

Řízení komunikačního streamu projektu Transformace Retailu – komunikace změn napříč 6 regiony a 650 pobočkami pro více než 5000 zaměstnanců retailového bankovnictví České spořitelny.

Popis: Transformace retailu České spořitelny patří mezi největší změny v bance od její privatizace. Jedním z hlavních cílů projektu se stalo vytvoření „čtyř bank“ – obslužných modelů pro jednotlivé skupiny klientů, a to nejen podle jejich bonity, ale také chování a životního stylu. 

Součástí transformace byla jedna z nejrozsáhlejších změn organizační struktury, realokace 650 nových manažerských pozic, změna kompetenčního modelu. Změny se týkaly i nabídky produktů, cenové politiky, interních procesů obsluhy a další.

Hlavním cílem komunikace a  change-managementu bylo v první fázi zajistit pochopení a akceptaci ze strany zaměstnanců, udržení akceschopnosti banky a zachování objemu prodeje a  výnosů. Cílem druhé fáze bylo zajistit aktivní zapojení zaměstnanců do nových forem obsluhy a nového přístupu ke klientům. S tím také souvisela motivace k aktivnímu vyměňování zkušeností a best-practice mezi jednotlivými segmenty, úrovněmi managementu i jednotlivci.

Hlavní činnosti: Řízení streamu projektu napříč bankou, vytvoření strategie komunikace a projektového plánu, reporting projektu představenstvu banky, vytvoření funkčního systému agentů změn, trénink top-manažerů společnosti – jak komunikovat a prodávat změny, pravidelná zpětná vazba formou focus groups, systém road show, workshopů a dalších aktivit osobní komunikace, využívání interních komunikačních kanálů včetně televize a intranetu, spoluúčast při vytváření interních sociálních sítí a další.

Realizace: Na konci roku 2012 funguje retailové bankovnictví České spořitelny v nové organizační struktuře. Projektová fáze transformace skončila, další změny byly odevzdány do liniového řízení.