Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Česká spořitelna: Audit interní komunikace

Kompletní realizace auditu interní komunikace České spořitelny, spolupráce na implementaci opatření.

Popis: Cílem auditu byla celková analýza procesů interní komunikace a konkrétní doporučení na zvýšení efektivity a spokojenosti zaměstnanců s interní informovaností. Na základě hloubkových rozhovorů s představiteli top-managementu, vybraných zaměstnanců z cílových skupin a auditu současných komunikačních kanálů vyplynula řada konkrétních kroků a opatření na zlepšení dopadů a výkonnosti interní komunikace. Mezi realizované výstupy z auditu interní komunikace patří např.:

  • Vytvoření nových komunikačních kanálů pro střední management – elektronický newsletter
  • Vytvoření nových, interaktivních způsobů komunikace – workshopy a pracovní skupiny zabývající se konkrétními otázkami rozvoje banky (na úrovni představenstva, managementu, ale také sítě poboček)
  • Vytvoření systému zpětné vazby pro všechny zaměstnance Finanční skupiny České spořitelny
  • Diskusní skupiny s členy představenstva s možností výměny názorů na působení společnosti na trhu
  • Pravidelný up-date designu a struktury interního časopisu
  • Systém elektronických newslettrů pro specifické potřeby konkrétních odborů, oddělení a úseků

Hlavní činnosti: Příprava konceptu auditu interní komunikace podle aktuálních potřeb firmy, individuální pohovory s vybranými zaměstnanci firmy, analýza komunikačních kanálů, vytvoření a prezentace nových komunikačních kanálů příslušným skupinám zaměstnanců, formulace doporučení o stylu a formě komunikace podle individuálních potřeb apod.

Realizace: První komunikační audit jsme pro Českou spořitelnu realizovali v roce 2005, následně pak dílčí audit interní komunikace v roce 2009.