Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Česká spořitelna

Organizace celostátní soutěže municipalit Chytrá radnice

Soutěž Chytrá radnice oceňuje úspěšné projekty měst a obcí využívající moderní technologie v oblasti veřejné správy a samosprávy. Ukazuje dobré příklady efektivních řešení v duchu udržitelného rozvoje. Záštitu nad největším projektem svého druhu u nás převzal Úřad vlády ČR (ÚV ČR) jako koordinátor digitální agendy ČR. Do prvního ročníku soutěže bylo v pěti kategoriích přihlášeno celkem 64 projektů.

Česká spořitelna: Spořka Tour – Roadshow a představení nové strategie firmy zaměstnancům

Kreativní řešení a komplexní zajištění šesti regionálních akcí pro cca 4000 zaměstnanců České spořitelny.

Kam směřuje firma, pro kterou pracuji? Co můžu v příštích létech očekávat? A co v příštím desetiletí?

Česká spořitelna: Galavečer Hvězd

Zajištění konání slavnostního večera pro Hvězdy České spořitelny 2013 a jejich doprovod.

Popis: Prestižní ocenění Hvězda České spořitelny je každoročně udělováno zaměstnancům ČS s nadstandardními pracovními výkony, naplňováním firemních hodnot, posilováním firemní kultury a s důrazem na dlouhodobý příkladný přístup ke klientům.

Nadace České spořitelny: Setkání partnerů nadace

Zajištění konání tradičního setkání partnerů a přátel Nadace CS v letech 2012 – 2014.

Popis: Nadace České spořitelny efektivně a dlouhodobě pomáhá při řešení závažných společenských témat, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí.

Nadace Depositum Bonum: Česká škola 21. století

Spolupráce na koncepci, přípravě a realizaci konference k projektu Elixír do škol.

Popis: Pro Nadaci Depositum Bonum jsme pomohli připravit úvodní konferenci k projektu Elixír do škol, jejímž klíčovým hostem byl A. Schleicher. Stěžejním tématem konference byla reflexe úrovně současného českého školství a výzvy OECD v oblasti vzdělávání.

Nadace Depositum Bonum: www.nadacedb.cz

Tvorba a náplň internetových stránek Nadace Depositum Bonum.
(www.nadacedb.cz)
Popis: Webové stránky www.nadacedb.cz vznikly jako podpora Nadace Depositum Bonum, která spravuje mimořádný výnos z anonymních vkladních knížek České spořitelny.

ČS do domu, a.s.: Obchodní konference dceřiné společnosti České spořitelny

Návrh a realizace konference a večerního programu.

Popis: Dceřiná společnost Partner ČS prochází od roku 2012 strukturální i personální změnou. Po ročním působení pod novým vedením společnost představila také nový obchodní název a logo.

Česká spořitelna: Change Management – Transformace Retailu

Řízení komunikačního streamu projektu Transformace Retailu – komunikace změn napříč 6 regiony a 650 pobočkami pro více než 5000 zaměstnanců retailového bankovnictví České spořitelny.

Popis: Transformace retailu České spořitelny patří mezi největší změny v bance od její privatizace.

Česká spořitelna: Manažerské konference

Dlouhodobá spolupráce na koncepci, přípravě a realizaci série interních manažerských konferencí.

Popis: Pro Českou spořitelnu zajišťujeme koncepčně a realizačně manažerské konference již od roku 2005. Máme za sebou už celkem sérii 13 úspěšných konferencí, kde jsme se aktivně podíleli na přípravě koncepce, scénáře a obsahu v kontextu se strategickými potřebami Finanční skupiny České spořitelny.

Česká spořitelna: www.moneymanie.cz

Tvorba a náplň internetových stránek projektu finančního vzdělávání dětí a mládeže Moneymánie.
(www.moneymanie.cz)

Popis: Vzdělávací portál www.moneymanie.cz vznikl jako podpora strategie České spořitelny v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Jeho hlavním cílem bylo hravou a srozumitelnou formou přiblížit mladým lidem svět peněz a zvyšovat tak jejich finanční gramotnost.

Strana: [1]  [2]