Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Vedení pracovní skupiny CSR pod Business Leaders Forem

Řízení pracovní skupiny CSR zabývající se rozvojem oblasti společenské odpovědnosti firem v celé její šíři v českém prostředí.

Popis: Nad rámec zavedeného klišé CSR = sponzoring, respektive humanita a charita se skupina zabývá otázkou propojení aktivit v oblasti řízení lidských zdrojů, ekologických aktivit, transparentnosti podnikání a sponzoringových aktivit. Jejich cílem je vytvářet multiplikační efekty a podporovat tak hospodaření podniku v souladu s potřebami prostředí, v němž působí. Jako klíčovou součást CSR pracovní skupina rozpracovává definování vztahů se stakeholders a jejich řízení v kontextu podnikatelské strategie firem.