Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Business Leaders Forum: CSR pro malé a střední podniky

Příprava osvětového a vzdělávacího projektu pro malé a střední podniky na téma Společenské odpovědnosti firem (CSR).

Popis: Součástí projektu byl mimo jiné i vznik osvětového portálu www.csr-online.cz, či  uspořádání série seminářů na téma Jak využít ekonomickou, sociální a ekologickou součást CSR pro rozvoj malých a středních firem. Podíleli jsme se rovněž na zajištění financování  ze zdrojů Evropského sociálního fondu a po celou dobu jeho trvání jsme poskytovali strategické poradenství v oblasti realizace i medializace celého projektu.