Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Business Leaders Forum

Business Leaders Forum: Vzdělávací portál CSR, www.csr-online.cz

Poradenství při tvorbě struktury a obsahu vzdělávacího portálu na téma společenská odpovědnost firem.

(www.csr-online.cz)

Business Leaders Forum: Společenská odpovědnost firem – nezbytnost či nadstandard?

Organizace dvoudenní konference v partnerství s nezávislým sdružením firem Business Leaders Forum.

Popis: Záštitu nad tímto projektem převzal, v té době předseda vlády, Vladimír Špidla a kancelář Evropské komise v České republice.

Vedení pracovní skupiny CSR pod Business Leaders Forem

Řízení pracovní skupiny CSR zabývající se rozvojem oblasti společenské odpovědnosti firem v celé její šíři v českém prostředí.

Popis: Nad rámec zavedeného klišé CSR = sponzoring, respektive humanita a charita se skupina zabývá otázkou propojení aktivit v oblasti řízení lidských zdrojů, ekologických aktivit, transparentnosti podnikání a sponzoringových aktivit.

Business Leaders Forum: CSR pro malé a střední podniky

Příprava osvětového a vzdělávacího projektu pro malé a střední podniky na téma Společenské odpovědnosti firem (CSR).

Popis: Součástí projektu byl mimo jiné i vznik osvětového portálu www.csr-online.cz, či uspořádání série seminářů na téma Jak využít ekonomickou, sociální a ekologickou součást CSR pro rozvoj malých a středních firem.