Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

BELECO: Tisková konference k dokončení revitalizace rašelinišť Cínovecký hřbet

Koncepční a organizační zajištění setkání s novináři, jehož hlavním cílem bylo představit výsledek revitalizačních prací nedaleko obce Cínovec.

Popis: Setkání s novináři, kde zástupci BELECO ČR, Ústeckého kraje a NET4GAS představili výsledky práce ekologů v lokalitě Cínovecký hřbet jako dokončení první části projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách. Regionální akce se zúčastnilo 12 zástupců médií. Na tiskovou konferenci navázala exkurze po rašeliništi Cínovecký hřbet, při níž se účastníci mohli seznámit s konkrétními výsledky projektu.

Hlavní činnosti: návrh tiskových materiálů, oslovení zástupců médií, příprava programu akce, produkce a organizace akce včetně veškerého jednání a koordinace subdodavatelů, monitoring mediálních výstupů.

Realizace: setkání s novináři se uskutečnilo v květnu 2011, v obci Cínovec.