Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

BELECO: Slavnostní dokončení projektu revitalizace cínoveckých rašelinišť

Koncepční a organizační zajištění setkání s novináři, jehož hlavním cílem bylo představit výsledek revitalizačních prací nedaleko obce Cínovec.

Popis: Při příležitosti dokončení Revitalizace rašelinišť v Krušných horách se zástupci médií setkali s realizátory a partnery projektu přímo v terénu. Press trip zahájila manažerka projektu Lenka Vokasová, kterou v terénu doplňoval zástupce realizátora, občanského sdružení Ametyst, Ondřej Volf. Práci ekologů mohli účastníci porovnat hned na  dvou lokalitách  - Cínovecký hřbet a U jezera. Regionálního setkání se zúčastnilo 8 zástupců médií, které doprovodili také zástupce generálního partnera projektu NET4GAS a hejtman Ústeckého kraje, pan Bubeníček.

Hlavní činnosti: návrh tiskových materiálů, oslovení zástupců médií, příprava programu akce, produkce a organizace akce včetně veškerého jednání a koordinace subdodavatelů, monitoring mediálních výstupů.

Realizace: setkání s novináři se uskutečnilo v červenci 2013, v obci Cínovec.