Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

BELECO: Setkání s novináři k projektu Natura v zeleném

Koncepční a organizační zajištění setkání s novináři, jehož hlavním cílem bylo představit v terénu první výsledky programu Natura v zeleném aneb management evropsky významných lokalit ovlivňovaných vojenskými aktivitami.

Popis: Setkání se zástupci médií v lokalitě Blšanský Chlum (Louny), kde zástupci BELECO ČR prezentovali výsledky loni zahájeného projektu na obnovu evropsky významných lokalit, které vznikly v místech bývalých vojenských prostor. Regionální akce mezi obcemi Blšany u Loun a Chlumčany se zúčastnili zástupci čtyř médií. O odborný výklad se postaral manažer projektu Pavel Marhoul, kterého vlastními poznatky z místního života doplňoval starosta obce Chlumčany.

Hlavní činnosti: návrh tiskových materiálů, oslovení zástupců médií, příprava konceptu akce, koordinace partnerů a  monitoring mediálních výstupů.

Realizace: setkání s novináři se uskutečnilo v červnu 2013, u obce Chlumčany.