Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

BELECO

BELECO: Slavnostní dokončení projektu revitalizace cínoveckých rašelinišť

Koncepční a organizační zajištění setkání s novináři, jehož hlavním cílem bylo představit výsledek revitalizačních prací nedaleko obce Cínovec.

Popis: Při příležitosti dokončení Revitalizace rašelinišť v Krušných horách se zástupci médií setkali s realizátory a partnery projektu přímo v terénu.

BELECO: Setkání s novináři k projektu Natura v zeleném

Koncepční a organizační zajištění setkání s novináři, jehož hlavním cílem bylo představit v terénu první výsledky programu Natura v zeleném aneb management evropsky významných lokalit ovlivňovaných vojenskými aktivitami.

BELECO: Tisková konference k dokončení revitalizace rašelinišť Cínovecký hřbet

Koncepční a organizační zajištění setkání s novináři, jehož hlavním cílem bylo představit výsledek revitalizačních prací nedaleko obce Cínovec.

Popis: Setkání s novináři, kde zástupci BELECO ČR, Ústeckého kraje a NET4GAS představili výsledky práce ekologů v lokalitě Cínovecký hřbet jako dokončení první části projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách.