logo

ASPP: Kapacity tuzemských firem v oboru plynárenství a generační výměna

Neformální setkání úzkého kruhu odborníků z plynárenského průmyslu se zástupci státní správy iniciovala Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP).

Popis: Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů sdružuje dodavatele montáže potrubních systémů v České republice. Zaměstnanci těchto firem postavily od 90. let minulého století stovky kilometrů plynovodů a podílejí se na dnešní podobě plynovodní infrastruktury. V plynárenství ale dochází ke generační výměně a hovoří se nejen o nedostatku odborníků, ale také kapacit v dělnických profesích.
Cílem pracovního setkání bylo zmapovat v oboru možnosti spolupráce provozovatelů plynovodů, stavitelů plynovodních sítí a ministerstev (MŠMT a MPO) tak, aby stárnutí současné generace profesionálů v oboru nemělo negativní vliv na spolehlivý a bezpečný provoz tranzitních a distribučních sítí. Význam plynárenských zařízení dokládá jejich zařazení do strategické infrastruktury státu.

Hlavní činnosti: Vytvořili jsme obsahový rámec setkání a pozvánku s programem. Oslovili jsme vybrané hosty a zajistili vystoupení hlavních řečníků setkání. K organizaci akce patřilo zajištění prostoru, techniky, občerstvení a dárků pro hosty.

Realizace: Dopolední pracovní setkání s obědem se uskutečnilo v salónku pražského hotelu Esplanade 4. srpna 2016.